Về tôi

Thông tin sơ bộ về tôi (dành cho các bạn cần tham khảo)

Tôi tốt nghiệp Kỹ sư Đại học Bách Khoa Hà Nội ngành Công nghệ Tổng hợp Hữu cơ và Hóa Dầu (1999), Thạc sĩ Đại học Quốc gia Chonbuk (Hàn Quốc) ngành Công nghệ Hóa học (2002), Tiến sĩ Đại học Công nghệ Vienna (TUWien, Áo) ngành Vật lý Kỹ thuật (2006).

Sau một thời gian ngắn làm postdoc tại TUWien, tôi chuyển qua làm postdoc tại khoa Hóa học, Đại học Liverpool (Anh) từ 2007-2010, sau đó về Singapore làm việc (research scientist) tại Temasek Laboratories, Đại học Quốc gia Singapore, từ 2010-2012.

Về khoa học, tôi làm việc chủ yếu trong lĩnh vực vật liệu từ, vật liệu nano. Trong khoảng thời gian làm nghiên cứu, tôi đã công bố 20 bài báo trên các tạp chí ISI, và một số báo cáo kỹ thuật có tính cách nội bộ.

Từ 2013 đến nay, tôi trở lại Việt Nam và tập trung toàn thời gian để hoạt động trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Những nghiên cứu về khoa học vật liệu tạm thời khép lại để nhường chỗ cho các mối quan tâm mới về giáo dục.

ResearcherID: J-4023-2012 ; CV: Ở đây.

Nếu bạn cần liên hệ, vui lòng gửi thư đến địa chỉ: giapvan[at]gmail.com

Trân trọng,
GVD