Thứ Năm, 30 tháng 4, 2009

Khung chương trình GDMN Singapore (P1)

Biên dịch: Giáp Văn Dương


NUÔI DƯỠNG THẾ HỆ TRẺ

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC MẦM NON CỦA SINGAPORE

Xuất bản bởi Vụ Giáo dục Mầm non, Bộ Giáo dục Singapore

Nội dung

Tổng quan

Thông điệp

Lời dẫn

Trẻ học như thế nào

Trẻ thích gì?

Giáo dục mầm non là gì?

Mục đích của giáo dục mầm non ở Signapore

Các nguyên lý

Nguyên lý 1: Học tập và phát triển toàn diện

Nguyên lý 2: Học tập tích hợp

Nguyên lý 3: Học tập chủ động

Nguyên lý 4: Học tập thông qua hỗ trợ

Nguyên lý 5: Học tập thông qua tương tác

Nguyên lý 6: Học mà chơi, chơi mà học

Đưa các nguyên lý vào thực tiễn

Thực hành 1: Trẻ là xuất phát điểm

Thực hành 2: Nuôi dưỡng môi trường học tập thân thiện

Thực hành 3: Chuẩn bị môi trường học tập

Thực hành 4: Chuẩn bị và sắp xếp các hoạt động học tập

Thực hành 5: Lựa chọn tài nguyên học tập

Thực hành 6: Quan sát trẻ

Quan hệ Gia đình – Nhà trường

Lời kết

Liên hệ

Lời cảm ơn

TỔNG QUAN

"Mục tiêu của giáo dục là chuẩn bị cho trẻ khả năng tự giáo dục trong suốt cuộc đời"

Robert Maynard Hutchins

"Người được giáo dục tốt nhất là người hiểu về cuộc sống quanh mình nhiều nhất"

Helen Keller

THÔNG ĐIỆP

Cuốn sách này được viết cho tất cả những ai liên quan và tham gia quá trình giáo dục và phát triển của trẻ. Nó giải thích các nguyên lý và kỳ vọng của giáo dục mầm non, giai đoạn chuẩn bị cho trẻ bước vào bậc giáo dục tiểu học.

Khung chương trình (KCT) này bao gồm các nguyên lý cho

giáo dục hiệu quả

trong trường mẫu giáo, từ đó tạo cơ sở cho

học tập suốt đời.

Dựa trên kết quả nghiên cứu trong nước và quốc tế, khung chương trình nêu ra các kiểu kinh nghiệm học tập khác nhau. Các kinh nghiệm này được coi là cần thiết đối với sự lớn lên và phát triển của trẻ. Dựa trên kỳ vọng của giáo dục mầm non của Singapore, khung chương trình này sẽ giúp trẻ xây dựng ý nghĩa về cuộc sống của mình và thế giới xung quanh và giúp trẻ trở thành một thành viên có trách nhiệm của xã hội.

Chúng tôi hy vọng rằng các bạn sẽ tìm thấy trong cuốn sách này những thông tin hữu ích trong cho công việc nuôi dạy trẻ của bạn, để từ đó, chúng ta cùng nhau xây dựng và phát triển trẻ thành những người học tập vui vẻ suốt đời.

Chúng ta đều biết rằng mỗi trẻ là một đốm lửa nhỏ. Nhiệm vụ của chúng ta là phải thổi bùng đốm lửa đó thông qua tình yêu, sự quan tâm vầ sự khích lệ.

Những năm đầu đời giờ đây được công nhận rộng rãi là có ảnh hưởng to lớn đến suy nghĩ và hành vi của trẻ trong những năm học ở trường và cả khi đã trưởng thành. Trẻ em của chúng ta có trở thành những người học tích cực chủ động hay không, có dám đương đầu một cách tự tin với thế giới hay không, phụ thuộc vào sự khích lệ, chỉ dẫn và nuôi dưỡng mà trẻ em nhận được trong những năm đầu đời. Vì thế, giáo dục mầm non của chúng ta đóng vai trò cực kỳ quan trọng.

Mục đích của chúng ta là nuôi dưỡng trẻ em một cách toàn diện

Chúng ta muốn có những người có tư duy khúc chiết rõ ràng

Chúng ta muốn tạo ra những người có khả năng thể hiện mình một cách tự tin chắc chắn, cả trong ngôn ngữ lẫn nghệ thuật. Chúng ta muốn tạo ra những người Singapore khỏe mạnh về thể chất, thân thiện và tôn trọng người khác bất kể nguồn gốc, thành phần.

Khung chương trình giáo dục mầm non này sẽ nêu bật những nguyên lý cơ bản để đạt được một nền giáo dục mầm non chất lượng của Singapore. Nó tích hợp những cố gắng to lớn của chúng ta trong giáo dục, nhằm mục đích tạo ra một cộng đồng người Singapore thỏa nguyện với cuộc sống.

Khi trẻ có sự tò mò ngay buổi ban đầu, chúng sẽ phát triển sự thích thú trong học tập và tương tác với người khác. Điều này tạo ra một khởi đầu quyết định trong cuộc đời. Nào, hãy cho mỗi trẻ một khởi đầu quyết định và tốt đẹp.

Mr Tharman Shanmugaratnam

Senior Minister of State for Trade and Industry and Education

Việc ban hành khung chương trình giáo dục mầm non của Bộ Giáo dục là một thành tựu quan trọng của Singapore. KCT được thiết kế để giải thích quan điểm của chúng ta về điều gì sẽ tạo ra một nền giáo dục mầm non có chất lượng. Khung chương trình không phải là một sắc lệnh phải theo, nhưng nó chỉ ra cách học phù hợp với trẻ ở giai đoạn mẫu giáo, và cũng quan trọng không kém, nó chỉ ra việc dạy cần phải tiến hành như thế nào trong những năm đầu của trẻ.

Những nguyên lý này sẽ
chỉ dẫn cho việc dạy và học
sao cho phù hợp nhất với trẻ và
đảm bảo tạo ra một cơ sở vững chắc cho giai đoạn học tập tiếp theo.

Nếu học tập là vui thú, nó sẽ đặt trẻ vào hành trình học tập suốt đời

Trong quá trình biên soạn KCT này, chúng tôi đã tham khảo ý kiến của chác chuyên gia GDMG và các nhà giáo. Chúng tôi cảm ơn sự đóng góp đó. Chúng tôi cũng cảm ơn sự tư vấn của cô Geva Blenkin, Geva Blenkin, Research Fellow, Goldsmiths College, vì sự kiên nhẫn và những chỉ dẫn vô giá trong quá trình biên soạn.

Tôi hy vọng KCT sẽ là một tham khảo hữu ích cho các bạn trong lĩnh vực GDMG của Singapore.

Ho Peng (Ms)

Director, Education Programmes Division

Ministry of Education

(còn nữa)