Thứ Sáu, 1 tháng 5, 2009

Khung chương trình GDMN Singapore (P2)


TRẺ HỌC NHƯ THẾ NÀO?

Những năm đầu đời đóng một vai trò quyết định trong sự phát triển và học tập sau đó. Những trải nghiệm đầu đời đã được chứng minh là có ảnh hưởng lớn đến sự thành công của trẻ trong tương lai.

Trẻ là một học viên tự nhiên và chủ động. Trẻ thích:

Quan sát

Trẻ thích gì?

Khám phá

Tưởng tượng

Tìm tòi

Nghiên cứu

Thu thập thông tin

Chia sẻ kiến thức

Những kinh nghiệm học tập đầu đời này có thể được tang cường hơn nữa thông qua những người lớn quan tâm đến trẻ, những người khích lệ thái độ học tập tích cực thông qua sự tương tác với trẻ. Điều này đạt được thông qua cả hai cách: học mà chơi và học theo chương trình, trong một môi trường đầy vui thú và không có sự đe nẹt.

GDMG là gì?

Vai trò của GDMG là chuẩn bị cho hành trình học tập suốt đời của trẻ. Để đảm bảo điều đó trở thành hiện thực, một mục tiêu quan trọng của GDMG là hỗ trợ và nuôi dưỡng sự phát triển toàn diện của trẻ.

Điều này liên quan đến sự giáo dục và chấp nhận các phản ứng tự phát, tự nhiên, nhiều thể loại trong các trải nghiệm trẻ gặp trong quá trình học tập.

Sự giúp đỡ của người lớn và bạn bè đồng lứa có vai trò quan trọng sống còn vì trẻ có xu hướng thể hiện kĩ năng cá nhân và hiểu biết về thế giới xung quanh bằng những cách phức tạp trong quá trình học tập, làm việc và mở mang hiểu biết.

GDMG được coi là giai đoạn chuẩn bị cho bậc học tiểu học. Nhưng nó không chỉ đơn giản là sự chuẩn bị cho giai đoạn tiếp theo. Tự thân nó là một giai đoạn quan trọng sống còn. Nó không thể bị nhầm lẫn với việc tăng cường việc học bằng cách cho trẻ học một chương trình tiểu học rút gọn.

Mục đích của DGMG xây dựng sự đam mê học tập

Trẻ nếu được và coi học tập như một niềm vui thú và vượt qua thử thách sẽ có một khởi đầu vững chắc trong hành trình học tập suốt đời, trong quá trình tìm kiếm cơ hội phát triển và trong việc khám phá sự phong phú nhiều mặt của thế giới.

(còn nữa)