Thứ Ba, 12 tháng 5, 2009

à...ơi, cái chếtà...ơi, cái chết

giáp văn

à...ơi...

là cái chết

nhẹ tựa lông hồng

ai chẳng nghe

ai chẳng biết

nhưng có ai từng chứng kiến

cho đến khi nhìn thấy các anh

giữa biển khơi

thản nhiên đón nhận

không nao núng

chẳng bận lòng

chẳng màng thời gian ngỏ biết

chỉ là bất diệt

à...ơi...