Thứ Bảy, 2 tháng 5, 2009

Khung chương trình GDMN Singapore (P3)


MỤC TIÊU CỦA GDMG Ở SINGAPORE

Chúng ta muốn trẻ em của chúng ta thích thú quan sát, tìm tòi, khám phá thế giới xung quanh. Để phát triển một đất nước tư duy và tạo ta những người học suốt đời, chúng ta cần giáo dục trẻ ngay từ lúc khởi đầu để trẻ học để tư duytư duy để học.

Tư duy không thể phát triển trong chân không. Ngôn ngữ và tư duy có mối liên hệ mật thiết đến mức chúng ta phải phát triển các khả năng ngôn ngữ để phát triển tư duy. Do đó đặc biệt quan trọng chương chình GDMG phải chú trọng đến việc phát triển các kĩ năng ngôn ngữ.

Không một chương trình giáo dục nào được cho là hoàn chỉnh nếu không chú ý đến các giá trị. Không ai là người tách biệt khỏi cộng đồng. Trẻ cần học cách tương tác với người khác với sự nhận thức được nhu cầu và cảm xúc cá nhân, cũng như nhu cầu và cảm xúc của người khác. Trẻ cần phải thấy tự tin và thoải mái khi tham gia vào các hoạt động học tập mới.

Sự thành công của việc học tập suốt đời phụ thuộc vào việc trẻ có được tạo cơ hội phát triển kĩ năng cá nhân và xã hội hay không.

Những mục tiêu này được phản ánh trong kỳ vọng của GDMG. Những mục tiêu này cũng tương thích với mục tiêu của bậc giáo dục tiểu học.

Kì vọng của GDMG

Ở cuối bậc GDMG, trẻ sẽ:

Biết được điều gì là đúng, điều gì là sai

Sẵn sàng chia sẻ và tham gia khi đến lượt với các trẻ khác

Có khả năng tạo lập quan hệ với trẻ khác

Tò mò và có khả năng khám phá

Có khả năng lắng nghe và nói với sự hiểu biết nhất định

Thoải mái và hài lòng với bản thân mình

Điều phối cơ thể tốt, xây dựng được những thói quen có lợi cho sức khỏe

Yêu gia đình, bạn bè, thầy cô giáo và nhà trường

Mục đích của KCT này là để hướng dẫn phụ huynh và giáo viên xây dựng một chương trình học cho phép bồi dưỡng trẻ ở những lĩnh vực tính các và kĩ năng sau:

Các giá trị đạo đức và xã hội đúng đắn

Thói quen tốt khi chơi và làm việc với người khác

Tự tin và có nhận thức tích cực về bản thân mình

Tò mò về sự vật, sự việc ở thế giới xung quanh

Khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh và tiếng mẹ đẻ

Kểm soát cơ thể và vận dụng kĩ năng

Có thái độ tích cực đối với nếp sống lành mạnh

Có những giá trị gia đình tích cực và liên hệ mật thiết với cộng đồng

CÁC NGUYÊN LÝ

Các nguyên lý này được rút ra từ, và kiểm chứng trong, bộ qui tắc các thực hành GDMG tốt và hiều quả. Những đặc trưng nổi bật của GDMG chất lượng là:

Học tập và phát triển toàn diện

Học tập tích hợp

Học tập chủ động

Học tập thông qua hỗ trợ

Học tập thông qua tương tác

Học mà chơi, chơi mà học

“Giáo dục không phải là đổ đầy một bình nước, mà là thắp sáng một ngọn lửa”

William Butler Yeats


(còn nữa)