Thứ Hai, 4 tháng 5, 2009

Khung chương trình GDMN Singapore (P5)


Nguyên lý 2: Học tập tích hợp

Trẻ học mọi thứ xẩy đến với mình và không chia việc học của mình thành các môn học khác nhau. Do đó, sự học tập của trẻ cần được tích hợp như một tổng thể. Những hoạt động đa lĩnh vực này sẽ giúp trẻ hiểu được tri thức và kĩ năng liên hệ với nhau thay vì tách rời trong quá trình dạy và học.

Trong một bối cảnh sinh động, trẻ khám phá mọi thứ thông qua quan sát, đặt câu hỏi, khám phá và trải nghiệm trực tiếp

Trải nghiệm học tập trong một lĩnh vực này thường dẫn đến một trải nghiệm học tập trong một lĩnh vực khác một cách tự nhiên.

Nguyên lý 3: Học tập chủ động

Trẻ em là những người học chủ động

Học tập đạt hiệu quả cao nhất khi trẻ được chủ động tham gia tiến hành các bài tập có ý nghĩa đối với chúng. Những hoạt động này cần dựa trên sự tò mò, nhu cầu và sự thích thú của trẻ. Bài học cần mang lại nhiều ý nghĩa hơn là điền đầy đầu trẻ bằng các dữ kiện. Cho dù các kĩ năng cơ bản là cần thiết phải dậy để giúp trẻ hiểu được môi trường xung quanh và mài giũa khả năng tư duy, quan sát và giao tiếp, sự nhấn mạnh cần được tập trung vào quá trình biết, hiểu và hình thành ý tưởng của chính trẻ hơn là hoàn thành các trang bài tập hoặc lặp lại các bài thể dục.

Được phép được bừa bộn: Quá trình khám phá, thực nghiệm và sáng tạo thường tạo ra một sự bừa bộn và điều này là một phần của học tập chủ động.

Đảm bảo môi trường là an toàn cho trẻ: Để mắt đến những thứ độc hại nguy hiểm như sàn nhà trơn, vật sắc nhọn, đảm bảo trẻ không chạm vào lửa.

Cho phép phạm lỗi: Trẻ không nên bị làm cho hoảng sợ khi thử cái mới. Thậm chí, khi trẻ tạo lỗi hoặc thất bại khi làm gì đó, chúng cần phải được khuyến khích để thử lại, và cần được khen ngợi sự cố gắng làm lại đó.

Nguyên lý 4: Học tập thông qua hỗ trợ

Người lớn là người hỗ trợ học tập thú vị

Trẻ cần được tham gia các trải nghiệm hỗ trợ và mở rộng kiến thức, kĩ năng, hiểu biết và tự tin, cả những trải nghiệm giúp chúng vượt qua những hạn chế của mình.

Một hoạt động phát triển có sự trợ giúp của người lớn trước hết xét xem trẻ biết và làm được gì, sau đó mới xây dựng thực hành. Để làm được điều này, người lớn cần phải rất tinh tường với nhu cầu và khả năng của trẻ. Người lớn cần biết khi nào trẻ chán với hoạt động vì quá khó.

Hỗ trợ do đó được đưa ra để tạo sự tự tin trong thực tế và hiểu biết

Mục đích là để cho trẻ trải nghiệm sự hài lòng và độc lập thông qua hoạt động. Chỉ khi nào điều này đạt được, trẻ mới cảm thấy thoải mái đón nhận rủi ro khi học. Người lớn sau đó có thể hướng dẫn trẻ tiến tới mức khó hơn hoặc thử thách mới.

Những mong muốn và đòi hỏi trẻ cần phải thực tế, dựa trên mức độ phát triển của trẻ ở mọi lĩnh vực. Mục đích là khuyến khích thái độ học tập và chấp nhận rủi ro mà không sợ thất bại. Những người học hiệu quả nhất là những người học được từ sai lầm của mình.

Nguyên lý 5: Học tập thông qua tương tác

Học tập tương tác

Tham gia các nhóm là trung tâm của hoạt động học tập của mọi người, trẻ em cũng như người lớn. Khi có một môi trường tương tác phong phú và giàu ý nghĩa, sự tương tác của trẻ với người lớn trong một môi trường giáo dục tích cực, trẻ thể hiện rõ hơn hành vi thích khám phá và quan hệ tốt hơn với bạn đồng lứa. Nguyên lý này ngụ ý:

Trẻ nói: Cần tạo nhiều cơ hội cho trẻ nói về những trải nghiệm, suy nghĩ và ý kiến của mình, giải thích xem mình giải quyết vấn đề trong quá trình chơi như thế nào. Trẻ cần chủ động tham gia tương tác và đối thoại.

Người lớn nói: Nguời lớn hành đng như là khuôn mẫu của việc sử dụng ngôn ngữ đúng, cần quả quyết và hỗ trợ, khuyến khích trẻ diễn tả suy nghĩ của mình. Những giáo viên tốt nhất là những giáo viên lắng nghe và trò chuyện với trẻ.

Họ dành thời gian để lắng nghe trẻ và để trò chuyện với trẻ.

Họ đánh giá cao những gì trẻ nói.

Động lực của nhóm: Trẻ cần làm việc theo cặp hoặc nhóm, và có nhiều cơ hội để nói với người lớn và bạn đồng lứa. Các bài học mang tính trẻ-là-trung-tâm có đặc trưng là để trẻ hỏi và mở rộng ý tưởng. Sắp đặt cần phải tiến hành sao cho cung cấp cho trẻ các trải nghiệm và trợ giúp để trẻ phát triển ý thức tích cực về bản thân mình.

Môi trường giàu ngôn ngữ: Trẻ cũng tương tác với tài liệu và môi trường. Khá nhiều sự học mang tính ngẫu nhiên và kể cả việc học suốt đời đến từ sự tương tác của trẻ với sách vở và tài liệu, báo chí. Do đó, các lại tài liệu để đọc cần để ở chỗ dễ tìm dễ lấy để trẻ có thể sử dụng.

“Bí quyết của giáo dục là tôn trọng học sinh”

Ralph Waldo Emerson

Nguyên lý 6: Học mà chơi, chơi mà học

Chơi là môi trường để học

Chơi đóng vai trò quan trọng sống còn trong hoạt động học của trẻ. Chơi là cỗ xe đưa trẻ đi và khuyến khích trẻ tìm tòi, khám phá, chấp nhận rủi ro, phạm sai lầm và đuơng đầu với thất bại. Điều này cho phép trẻ tham gia các hoạt động tổ chức, ra quyết định, lựa chọn, thực hành, kiên trì bảo vệ ý kiến và diễn tả cảm xúc.

Song song với việc quan trọng: khuyến khích những trò chơi tưởng tượng và tự phát của trẻ, những trò có sắp đặt trước chứa đựng cách sử dụng ngôn ngữ phong phú cần được cung cấp cho trẻ.

Điều này sẽ dùgn để phát triển và mở rộng:

Sự sáng tạo

Kĩ năng nghe và nói

Ngôn ngữ đi kèm với toán và nhận biết sơ khởi về môi trường

Kĩ năng cá nhân và xã hội

Người lớn do đó cần coi việc chơi như là một công việc của trẻ, hướng dẫn và cổ vũ vui chơi như là một phần của quá trình học.

(còn nữa)