Thứ Ba, 26 tháng 5, 2009

Mời tham gia nhóm Tri Thức Mở

Với quan niệm “tri thức là sức mạnh”, hôm nay - 15 tháng 5 năm 2009 - nhóm Tri Thức Mở được thành lập với mục đích biên dịch và phổ biến các khóa học của các trường Đại học hàng đầu thế giới như Massachusetts Institute of Technology cho tất cả những ai có nhu cầu.

Tôn chỉ

Tri thức hiện đại, đa chiều và miễn phí cho tất cả mọi người.

Mục đích

  1. Góp phần hoàn thiện hệ thống thuật ngữ khoa học tiếng Việt.
  2. Tạo mẫu so sánh, đối chiếu chương trình giảng dạy bậc Đại học của Việt Nam so với chương trình của các trường Đại học hàng đầu thế giới.
  3. Sử dụng làm tài liệu học tập, tham khảo cho sinh viên, giảng viên hay bất cứ ai có nhu cầu.

Cách thức làm việc

Việc biên dịch và hiệu đính được tiến hành trên cơ sở tự nguyện. Sau khi biên dịch và hiệu đính, bài giảng sẽ được đưa ra để lấy phản hồi trong ba tháng. Dựa trên phản hồi nhận được, bài giảng sẽ được hiệu chỉnh lại một lần nữa trước khi được phổ biến chính thức.

Bản quyền

Việc sử dụng các bài giảng do Tri Thức Mở biên dịch phải tuân theo qui định của Creative Commons License.

Liên hệ

Chúng tôi kêu gọi tất cả mọi người cùng chung tay tham gia dự án này. Chi tiết xin liên hệ: trithucmo.vietnam(at)gmail.com . Xin vui lòng thay (a) bằng chữ @ khi gửi email.

Thông tin và hoạt động của nhóm Tri Thức Mở sẽ được cập nhật thường xuyên ở nhóm "Tri Thức Mở " trên facebook và tại blog của nhóm: http://trithucmo.blogspot.com/

Trân trọng,
Nhóm Tri Thức Mở

P.S.
Bạn hữu xin hãy phổ biến rộng rãi thông điệp này bằng cách đăng lên blog cá nhân hoặc diễn đàn. Xin cám ơn!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hướng dẫn biên dịch


1. Việc biên dịch phải tuân thủ những qui định của nơi cung cấp khóa học.

2. Việc biên dịch phải đảm bảo chính xác đến mức cao nhất có thể.

3. Các khóa học cần biên dịch có thể tìm thấy ở OpenCourseWare Consortium. Tuy nhiên, chúng tôi ưu tiên biên dịch các khóa học của Massachusetts Institute of Technology (MIT) vì uy tín của trường này.

4. Sau khi đã chọn được khóa học phù hợp, người biên dịch thông báo cho nhóm Tri Thức Mở qua địa chỉ email trithucmo.vietnam@gmail.com để cập nhập thông tin trên blog của nhóm.

5. Khi biên dịch, phải ghi rõ (trang đầu tiên, ngay sau tên người biên dịch và hiệu đính):

Nhóm Tri Thức Mở - không phải nơi cung cấp khóa học hay tác giả - đảm bảo độ chính xác biên dịch. Việc sử dụng tài liệu này phải đảm bảo:


-Tuân thủ qui định của nơi cung cấp khóa học và Tri Thức Mở

-Không dùng cho mục đích thương mại

-Các tài liệu được soạn thảo, biên tập dựa trên cơ sở hoặc sử dụng tài liệu này phải được chia sẻ rộng rãi và miễn phí với cộng đồng.

6. Sau khi hoàn thành việc biên dịch khóa học, người biên dịch gửi về địa chỉ trithucmo.vietnam@gmail.com để nhóm tiến hành các thủ tục tiếp theo như hiệu đính, đưa vào kho dữ liệu chung để phổ biến rộng rãi, tạo điều kiện cho tất cả những ai có nhu cầu đều có thể truy cập và sử dụng được.

7. Với các khóa học của MIT: khi biên dịch phải ghi rõ (có thể đặt ở trang cuối cùng của bài giảng):

These MIT OpenCourseWare course materials have been translated into Vietnamese by ____ , member of the VIETNAM OPEN KNOWLEDGE GROUP . NEITHER THE MIT FACULTY AUTHORS, MIT, NOR MIT OPENCOURSEWARE WARRANT THE ACCURACY OR COMPLETENESS OF THE TRANSLATIONS. MIT AND MIT OPENCOURSEWARE MAKE NO REPRESENTATIONS OR WARRANTIES OF ANY KIND CONCERNING THE TRANSLATED MATERIALS, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, NON-INFRINGEMENT, OR THE ABSENCE OF ERRORS, WHETHER OR NOT DISCOVERABLE. NEITHER MIT NOR MIT OPENCOURSEWARE BEAR ANY RESPONSIBILITY FOR ANY INACCURACIES IN TRANSLATION. ANY INACCURACIES OR OTHER DEFECTS CONTAINED IN THIS MATERIAL, DUE TO INACCURACIES IN LANGUAGE TRANSLATION, ARE THE SOLE RESPONSIBILITY OF THE VIETNAM OPEN KNOWLEDGE GROUP AND NOT MIT OPENCOURSEWARE.

Nếu cần trợ giúp hoặc muốn biết thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ qua e-mail: trithucmo.vietnam@gmail.com