Thứ Bảy, 2 tháng 5, 2009

Những vấn đề phát triển trẻ 5 tuổi của Vương quốc Anh (P3)


So sánh với CPTT, ta thấy: CPTT bao gồm 29 chuẩn, tổng cộng có 125 chỉ số (theo bản dự thảo công bố ngày 4/2/2009) [5]. Nếu mỗi chuẩn coi như một thang đánh giá của NVĐPTT thì CPTT phức tạp hơn (29 thang so với 13 thang), nhưng lại thiếu tính định lượng (không chấm điểm theo các mức độ khác nhau). Ngòai ra, CPTT cũng đưa ra nhiều con số quá cụ thể (như chạy được 150 m không bỏ cuộc, bật xa tối thiểu 50 cm bằng hai chân, chạy được 18 m trong thời gian ít nhất 5 giây). Điều này dễ gây ức chế tâm lý cho phụ huynh và trẻ nếu không đạt được các con số cụ thể đó. Ngoài ra, rất dễ nhận thấy VPTT-A chú trọng kĩ năng sáng tạo và kĩ năng giải quyết vấn đề, lập luận và tư duy lô-gic hơn CPTT. Hệ thống đánh giá theo thang điểm rõ ràng mạch lạc làm cho NVĐPTT có tính ứng dụng cao hơn, và hữu ích hơn trong việc xếp loại mức độ phát triển của trẻ, vì mục đích cuối cùng của CPTT là có được thông tin chính xác và tin cậy về trẻ trước khi vào lớp 1, để từ đó gia dình và nhà trường có chương trình giáo dục thích hợp với nhu cầu và khả năng của từng trẻ.

Một điểm cần lưu ý nữa là NVĐPTT chỉ là một phần của mục “Học tập và Phát triển”, liên quan trực tiếp đến các vấn đề học tập và phát triển của trẻ ở lứa tuổi mẫu giáo ở Anh. Phần ‘Học tập và Phát triển” này lại chỉ là một trong bốn phần của một tổng thể lớn bao gồm: Bé là duy nhất, Quan hệ tích cực, Mở rộng môi trường giáo dục, Học tập và phát triển [6]. Những điều này không hề được đề cập trong CPTT. Điều này cho thấy Ban soạn thảo CPTT đã bỏ qua nhiều yếu tố ảnh hưởng đến việc học tập và phát triển của trẻ trong một xem xét tổng thể mà ở đó tính riêng biệt của từng trẻ, vai trò và trách nhiệm của người lớn, ảnh hưởng của môi trường là vô cùng quan trọng. Việc bỏ qua các yếu tố này và hướng tập trung vào các “chuẩn phát triển” sẽ tạo ra áp lực rất lớn lên trẻ và phụ huynh trong việc chạy đua để đạt “chuẩn”. Nếu không may, trẻ nào không đạt “chuẩn” thì sẽ bị tổn thương tâm lí vô cùng nghiêm trọng, gần như bị loại khỏi cuộc chơi (hoặc xã hội theo một nghĩa rộng hơn) từ khi mới bắt đầu.

Tài liệu tham khảo:

1. http://www.dcsf.gov.uk/aboutus/.

2. http://www.standards.dfes.gov.uk/eyfs/site/profile/index.htm.

3. http://www.standards.dfes.gov.uk/eyfs/site/4/4.htm.

4. http://www.standards.dfes.gov.uk/eyfs/resources/downloads/assessment_scales_sheet.pdf.

5. http://www.tienphong.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=151329&ChannelID=71.

6. http://www.standards.dfes.gov.uk/eyfs/site/index.htm.

(còn nữa)