Thứ Sáu, 29 tháng 5, 2009

Thư ngỏ: Mời tham gia dự án Tri Thức Mở

Liverpool, ngày 28 tháng 5 năm 2009

Thân gửi tất cả những ai quan tâm đến sự nghiệp giáo dục Việt Nam

Thưa các anh chị,

Với quan niệm “tri thức là sức mạnh” và nâng cao chất lượng giáo dục, khai phá tiềm năng sáng tạo của con người là con đường vững chắc nhất, quan trọng nhất để phát triển đất nước, ngày 15 tháng 5 năm 2009, nhóm Tri Thức Mở chúng tôi với tôn chỉ: Tri thức hiện đại, đa chiều và miễn phí cho tất cả mọi người” đã được thành lập để biên dịch và phổ biến các khóa học của các trường Đại học hàng đầu thế giới như Massachusetts Institute of Technology (MIT), Oxford, v.v.

Mục đích của việc này là:

  1. Góp phần hoàn thiện hệ thống thuật ngữ, khái niệm khoa học tiếng Việt - nhất là với các ngành khoa học mới - và khung tư duy khoa học cho cộng đồng.
  2. Tạo mẫu so sánh, đối chiếu chương trình giảng dạy bậc Đại học của Việt Nam với chương trình của các trường Đại học hàng đầu thế giới.
  3. Sử dụng làm tài liệu học tập, tham khảo miễn phí cho sinh viên, giảng viên hay bất cứ ai có nhu cầu.

Việc biên dịch và hiệu đính các khóa học này được tiến hành hoàn toàn dựa trên cơ sở tự nguyện của các thành viên. Cho đến nay, đã có tám phân nhóm ở các thành phố, các nước khác nhau tham gia. Tuy nhiên, đây là dự án lớn đòi hỏi nhiều thời gian và công sức: riêng MIT có hơn 1900 khóa học, nếu mỗi khóa được biên dịch trong ba tháng thì một người phải mất 500 năm mới hoàn thành, nhưng nếu 500 người cùng tham gia thì chỉ mất một năm. Chính vì vậy, chúng tôi kêu gọi các anh chị - những người nặng lòng với sự nghiệp giáo dục của đất nước - chung tay góp sức tham gia cùng chúng tôi.

Chúng tôi tin rằng, sự ủng hộ của các anh chị sẽ là động lực quan trọng thúc đẩy nền giáo dục Việt Nam phát triển.

Mong sớm nhận được sự cộng tác của các anh chị!

Trân trọng,

Nhóm Tri Thức Mở

T.B: Thông tin về nhóm Tri Thức Mở xin xem tại blog của nhóm: http://trithucmo.blogspot.com/. Chi tiết xin liên hệ: trithucmo.vietnam@gmail.com . Xin vui lòng phổ biến Thư ngỏ này giúp chúng tôi bằng cách gửi cho bạn bè, đăng lên trang web, blog, diễn đàn, v.v. Xin cám ơn!