Thứ Năm, 7 tháng 5, 2009

Khung chương trình GDMN Singapore (P7)

Thực hành 3: Chuẩn bị môi trừờng học tập

Sự sắp xếp đồ vật trong phòng có thể ảnh hưởng đến các hoạt động diễn ra ở đó. Việc này có thể khuyến khích sự khám phá và mày mò thực nghiệm, hoặc cản trở sự sáng tạo và hạn chế trí tưởng tượng.

Do đó, sự sắp xếp trong lớp học có thể có ảnh hưởng to lớn đến việc dạy và học. Sự bày biện trong phòng sẽ ảnh hưởng đến dạng học tập diễn ra trong đó. Ví dụ: việc xếp bàn và ghế ở trong lớp, trong đó giáo viên ngồi phía trước lớp có thể dẫn đến các hoạt động kiểu giáo viên hướng dẫn, trẻ làm theo mà ở đó, trẻ hoàn toàn thụ động chờ nghe chỉ dẫn.

Tuy nhiên, sự sắp xếp cho phép giáo viên di chuyển tự do và thuận lợi cho các tương tác tích cực sẽ khuyến khích học tập chủ động

Trẻ cần nhiều cơ hội và khích lệ để thử nghiệm các ý tưởng một cách tự do và độc lập, trong thời gian và địa điểm của riêng mình. Điều này có thể tiến hành ở các điểm học tập đặt xung quanh phòng. Các hoạt động tại các điểm này cần được thiết kế sao cho khuyến khích sự khám phá, hợp tác và ra quyết định. Quá trình học tập chủ đông và học tập mang tính xã hội nên được coi là trọng tâm của kế hoạch, chứ không phải là sản phẩm cuối cùng.

Các điểm học tập

Gợi ý các điểm học tập:

Diễn kịch

Thế giới thu nhỏ

Thủ công và nghệ thuật

Ngôn ngữ

Trò chơi với nước

Trò chơi với cát

Khám phá

Thư viện

Đồ chơi trên bàn

Máy tính

Con số và phép toán

Trưng bày thành quả của trẻ

Rất nhiều hoạt động học tập diễn ra trong lớp một cách ngẫu nhiên. Ví dụ: một vài kĩ năng đọc phát triển khi trẻ đọc lại các câu chuyện trẻ tự sáng tác. Trẻ cũng học cách tự hào về thành quả của mình và nhận ra chúng có giá trị nếu nhìn thấy chúng được trưng bày.

Với suy nghĩ này, chúng ta mong muốn thành quả của trẻ cần được trưng bày một cách sáng tạo ở quanh lớp học và ở nhà trong một khoảng thời gian nhất định.

Thực hành 4: Chuẩn bị và sắp xếp các hoạt động học tập

Lên kế hoạch hoạt động

Người lớn cần phải biết rõ ràng về mục đích và cách thức của các hoạt động mà sự tham gia của trẻ có thể duy trì được.

Nếu kết quả mong đợi của hoạt động là không rõ ràng, việc học có thể sẽ không tối ưu. Do đó, chúng tôi khuyến nghị các bạn xác định một hoặc hai múc tiêu thay vì ôm đồm quá nhiều thứ cùng một lúc.

Người lớn cũng cần phải hiểu rằngmọi phương diện

học tập và phát triển của trẻ

dù là cá nhân, xã hội, tình cảm, thể chất hay trí tuệ

cũng đều liên quan và phụ thuộc lẫn nhau

và điều này cần phải được phản ánh trong mọi thiết kế học tập

Do đó các hoạt động cần phải tạo ra các trải nghiệm phong phú và có tính khích lệ. Việc học xảy ra khi người lớn:

Lên kế hoạch cho các hoạt động thích hợp, giàu tính tưởng tượng, khích lệ, vui thích và có tính thách thức

Sử dụng hiệu quả các cơ hội học tập ngẫu nhiên đến từ các sự việc và thói quen hàng ngày để dạy trẻ kĩ năng và kiến thức

Hướng dẫn trẻ hiểu được mục đích của hoạt động

Sử dụng ngôn ngữ phong phú, rõ ràng, đúng ngữ pháp. Rất quan trọng khi nhận thấy rằng việc người lớn nói gì và nói như thế nào sẽ là một trong những cách đưa từ mới cho trẻ và giúp trẻ phát triển kĩ năng ngôn ngữ để tư duy.

Tương tác và giúp đỡ trẻ theo cách sẽ tạo ra thái độ tích cực đối với việc học của trẻ

Để hoạt động được hiệu quả trong quá trình học, người lớn cần nhớ và hiểu:

Cách thức trẻ học

Sở thích, nhu cầu và khả năng của trẻ

Bản chất của quá trình dạy và học

Kỳ vọng về kết quả thu được

Nhận biết mức độ tiếp theo của việc học và lên kế hoạch giúp cho trẻ tiến bộ
Các hoạt động được lên kế hoạch sao cho khuyến khích trẻ:

Học lẫn nhau

Học thông qua vận động và qua mọi giác quan

Có thời gian để khám phá ý tưởng và sở thích ở mức sâu

Cảm thấy an toàn, điều này giúp trẻ trở nên tự tin khi học

Học bằng nhiều cách với nhiều tốc độ khác nhau

Biết liên hệ trong quá trình học

Sáng tạo và tham gia trò chơi giả tưởng để giúp phát triển khả năng ngôn ngữ