Thứ Sáu, 8 tháng 5, 2009

Vòng tròn bất tửVòng tròn bất tử

Giáp Văn

Tôi đã từng nghe đến những vòng tròn

Cái để giao lưu cái tình đoàn kết

Tôi cũng từng được thấy

Những vòng tròn ẩn dụ cuộc đời

Như bánh xe xoay thời gian mải miết

Nhưng chưa bao giờ tôi được biết

Có vòng tròn bất tử ở trên đời

Cho đến khi tôi nhìn thấy các anh

Đứng trong nước

Xếp vòng tròn

Giương cao cờ tổ quốc

Tay không tấc sắt

Giữa biển khơi chống giặc

Đạn quân thù xối thẳng ngực

Nước bắn tung vành khăn tang trắng xóa

Mắt tôi nhòe một vành hoa nở

Vành hoa dâng Tổ quốc trường sinh

Hai mươi mốt năm sống trong câm lặng

Bỗng một ngày rực sáng giữa màn đêm

Người ta giờ nói nhiều đến những cái tên

Nhưng các anh thì không

Chỉ mãi mãi một vòng tròn bất tử.