Thứ Bảy, 11 tháng 7, 2009

Điểm tin 11-07-09

Bàn về nhân tài thời toàn cầu hoá (vnn): bài của bạn tôi. Thập kỷ 2000s: Vài vấn đề thời sự (vs). Tự do sinh ra con người (ct). Cô đơn hay lộng gió thời đại? (pđ). Lượng chưa chuyển thành chất (lđ): hơ hơ, chả biết nguyên thủ G8 có hiểu qui luật lượng đổi-chất đổi không nhỉ. Bài học về chống "giặc nội xâm" (ct). Nơi Nguyễn Du viết truyện Kiều (cand). Eastern Sea Disputes and United States Interests (pf): đọc ở viet-studies. Take a Walk on the Quantum Side (sm).

QT: Đã có 184 người thiệt mạng do bạo động ở Tân Cương (tn). Death Toll Debated In China's Rioting (wp). A Strongman Is China's Rock in Ethnic Strife (nt).

KT: Nhớ lần với cụ Đoàn Trọng Truyến về Giá - Lương - Tiền (tp).

GD: Độc giả "giải" đề văn mở: Trường đời ngược trường học? (vnn).

VH: Thách thức... “dương thịnh âm suy” (tn). Đôi lời nhắn nhủ thế hệ 8X, 9X Việt về hạnh phúc (ct): người khác nhắn, tôi vô can.Emma Watson cố tình lộ hàng?, Sao phim “Harry Potter” lý giải sự cố “lộ hàng” (tn): làm cho hội liên hiệp thanh niên Việt Nam và Trung ương hội khuyến học Việt Nam phải quan tâm! Chuyện nhà người ta: God, Science, and Francis Collins (sfc). Faith and Science Personified (cap). Francis Collins as Culture War Statement (wsj).

TT: Johnson ra mắt, Benitez chưa tha Barry (tn).