Chủ Nhật, 19 tháng 7, 2009

Điểm tin 19-07-09

Công hay tội? (tp). BKIS: Công hay Tội? (ddth). Không nên sợ hacker (tp): Nguyễn Tử Quảng, BKIS. Đưa hành động tấn công ngư dân ra công luận quốc tế (vnn). Không phát triển tràn lan mô hình tập đoàn (tt). Quyền lực và đạo đức (ct). Mỹ đổi hướng nhìn (bbc). Ma lực của hình ảnh trong văn học và nghệ thuật (pđ). Nhận diện một số cách tân thơ trữ tình hiện nay (pđ). Challenges go beyond Uighurs (wp). From fear to sex: Apollo 11 landing shaped views of America, space (sj).

QT: China's Wide Reach in Africa (nyt). Falun Gong practitioners tell their tale (ct).

KT: Xuất khẩu lao động: Hồi phục thị trường Malaysia (vnec): đọc những tin như thế này, buồn kinh khủng. "TPHCM rồi sẽ sáng như một hòn ngọc"... (lđ): động từ chia ở thì tương lai bất định. Không phát triển tràn lan mô hình tập đoàn (tp).

GD: Đôi điều góp thêm về dân trí nước nhà (ct).

VH: Thịt xông khói của người Cơ Tu (sgtt). Nguy cơ mai một văn hóa Brâu (tp). Xem tranh khỏa thân của cố họa sĩ Lưu Công Nhân (vnn). Hà Nội qua ống kính của những người mê Hà Nội (vnn): ảnh đôi bạn già khiên cưỡng, mỗi ông ngồi một bàn. Ảnh thể dục buổi sáng thì như ảnh Tàu.