Thứ Năm, 30 tháng 7, 2009

Điểm tin 29-07-09

Luật Biển phải tính đến yếu tố phức tạp của Biển Đông (vnn). Tương lai chính sách Mỹ ở Biển Đông (bbc). Tướng Giáp, Tướng McNamara và "bảo hiểm quốc gia" (vnn). Biểu ngữ đeo trên ngực - Tấm lòng của Kaneko Tokuyoshi (vs): 8 năm ròng rã. Việt Nam giữa các siêu cường (vnn). Giữa ngã ba đường (vnec). Con chết, vợ cấp cứu còn bị bảo vệ bệnh viện đánh (vnn): trời ơi! Ngăn dịch như cứu hoả (lđ). Sống mòn (sgtt): có nhiều ảnh. Một (trong vô vàn) kiểu vỡ mộng về nhau: Ghê sợ chồng vì tính ở bẩn (đv). 'Organic has no health benefits' (bbc): vậy mà đồ organic bán đắt gấp 2-3 lần... hừm. Food allergies get curiouser and curiouser (ns).

QT: U.S., China Chart Economic Efforts - Trade Balance, Regulation Are Key Goals (wp).

GD: Đà Nẵng xây đại học 'tiêu chuẩn' quốc tế (bbc). Trường học rầm rập chống cúm với vôi bột, công văn (vnn).

Lớp học đặc biệt (tt). Định nghĩa lại giáo dục (ct).

VH: Hàng quà ở Hà Nội ngày xưa (ct): 10 năm trước, cứ 5am là có người rao quà sáng. Giờ thành dĩ vãng mất rồi. Về tác phẩm Gió Lẻ của Nguyễn Ngọc Tư (dd). 'Thực tế' với sáng tạo của nhà văn (evan). “Kẻ dự phần” vào cuộc sống đương đại (pđ). Thơ Việt Nam Thế Kỷ 20 được tuyển chọn như thế nào? (ltn).

TT: Bước vươn mình của võ Việt (nlđ).