Thứ Ba, 11 tháng 8, 2009

Điểm tin 10-08-09

Hạ tầng tư duy và phát triển đất nước (tvn). Một dân tộc không sáng tạo sẽ trở nên hủ bại (tvn). Từ một chuyến công du bất ngờ (tvn): bài Tương Lai. Ngư phủ chờ tin (bbc). Trung Quốc nhờ Việt Nam tìm ngư dân mất tích (tt): vậy ngư dân VN bị TQ bắt thì ai tìm? Ngày của một nỗi đau chung (tn). Bổ nhiệm qua cạnh tranh (lđ): chuyện ở Đà Nẵng. Quá cần, nhưng chưa đủ (sgtt). Nghịch lý của chia cắt và phát triển (sgtt). 4 năm tới, Việt Nam sẽ có 4 trường ĐH theo chuẩn quốc tế (vnn). Sẽ là sai lầm lớn nếu lấy văn hóa làm 'chân ga' (vnn). Đại địa mạch quốc gia (vnn).

'Văn đàn bi tráng' và phút giây người cầm bút tự biện (evan). Hơn 40 năm cho một lần núi khóc...(nlđ). “Kính” chẳng bõ “phiền” (pđ). Sang thu đãi em táo mèo (sgtt): đã từng ăn... 10 năm về trước. Ta đã không nhau tất cả mọi ngày đêm (pđ). Dịch vụ cho thuê 'chồng' (vnex): biểu hiện sinh động của kinh tế thị trường (định hướng gì chưa rõ)? Liverpool: Mùa thu không yên bình (tn).

Immortality improves cell reprogramming (n): bất tử? India's Groundwater Disappearing at Alarming Rate (s): Việt Nam, nhất là các khu đô thị lớn, rồi có lẽ cũng sẽ như vậy. Ditch binary to make quantum computers more powerful (ns). How Happy Is the Internet? (s). Designs for living (nn).