Thứ Hai, 7 tháng 9, 2009

Điểm tin 07-09-09

VN chứng minh phạm vi thềm lục địa theo luật quốc tế. Ta đã xác lập chủ quyền rõ ràng ở Hoàng Sa. Việt Nam và áp lực từ Phương Bắc. Lý lẽ và âm mưu. Quan hệ Việt - Trung thời khủng hoảng kinh tế. Nga-Trung-Mỹ: Tam giác không cân xứng! Đã đến lúc Việt Nam thực hiện minh bạch tài nguyên. Giữ hồn cho Tây Nguyên . TKV và các 'chiêu' tự hại mình - kỳ 1 .

Văn học thiếu nhi đang đứng trước một thử thách sống còn…: “Văn học thiếu nhi là một bộ phận của cả nền Văn hóa thiếu nhi và của cả nền Dân chí hiện tại. Dân chí lại là kết quả của nhiều tác động trong đó tác động của nền Giáo dục đóng vai trò quan trọng nhất.”... Hic... dân chí là gì vậy ta? Paris Hilton: "Gái hư" bao giờ mới ngoan? Câu hỏi thừa. Ngoan thì các bác hết tin để đưa à. Hồ Ngọc Đại - Người hiểu và cảm nhận trẻ em. Người lớn thiếu giáo dục để làm cha, làm mẹ. Nhân “mùa vu lan” nghĩ về chữ hiếu . Tình yêu kỳ diệu . Nhà thơ 63 tuổi thách đấu nhà thơ 36 tuổi : “Dám chơi không?”

Mother in tearful plea for Vietnam blogger's release. The Start-up of Ledong Promotes CNOOC Limited's Gas Production Growth. Climate change experts must remember Africa and agriculture. Secrets of the centenarians: Life begins at 100.