Thứ Bảy, 7 tháng 11, 2009

Trò trẻ con

Việc đã xảy ra kể cũng đã lâu. Râm ran từ mấy tuần nay. Ấy là cái trăm sự tại cậu/cô đánh máy. Dân tình cũng đã phản ứng rầm rầm, nào là giả dối, nào là bao biện, nào là không biết xấu hổ..., nghĩ cũng không cần phải nhắc lại. Nhưng sao vẫn thấy thiếu cái gì. Liệu có thể gọi tên bằng một chữ gì chính xác hơn chăng?

Nghĩ đi nghĩ lại, thì ra đó là trò trẻ con. Giống như đứa trẻ khi vấp ngã, nhất định phải là tại hòn đá. Phải đánh hòn đá thôi. Hu hu... tại hòn đá hư này! Đánh chừa hòn đá này!

(Dậm chân bình bịch, nước mắt nước mũi nhễu nhão)

Quan chức, mà toàn là quan chức cấp cao, cứ chơi trò trẻ con thế mãi, trách gì xã hội không trẻ con, bát nháo.