Thứ Tư, 23 tháng 12, 2009

If I were in charge of the universe

Thơ Nam Dương họa lại bài thơ này. Vui lòng bấm/click vào hình ảnh để đọc cho rõ.
Thế mới biết càng già, ước mơ càng nhỏ. Như GV giờ chỉ lo in charge of myself thôi.
Chúc cả nhà Giáng sinh vui vẻ!