Thứ Sáu, 1 tháng 1, 2010

Chúc mừng năm mới 2010!

Mới ngày nào còn hồi hộp theo dõi Y2K mà giờ đã được 10 năm.
Thế mới biết thời gian như bóng câu vụt qua cửa sổ, 10 năm trôi như một giấc ngủ trưa.

Chợt hỏi:
Niềm vui nào đã đến?
Nỗi buồn nào đã qua?
Ước muốn nào chưa kịp gọi thành tên?
Năm mới đến, điều gì đang chờ đợi?

Lắng nghe thời gian trôi.

Bình yên:
Cho lòng mình.

Bình an:
Cho gia đình.

Hạnh phúc:
Cho hiện hữu trên cõi đời này.

CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2010!