Thứ Năm, 28 tháng 1, 2010

Điểm tin 27/01/09

Thư gửi các nhà khoa học trẻ Việt Nam của GS Pierre Darriulat. Trò chuyện với Giáo sư Cao Huy Thuần: "Một dân tộc không còn biết mơ mộng sẽ không có tương lai". Trần Đăng Khoa: "Tôi sẽ trở về". Tuyên truyền và nguy cơ phản tác dụng . Đổi Mới: nhóm tư vấn và tinh thần dân chủ . Minh triết của hiện đại hóa. Quảng Ngãi: Hoàn thành di tích lịch sử đội hùng binh Hoàng Sa. Kiên trì, khổ luyện, đam mê, khát vọng... làm nên Marie Curie. Lý lịch bằng ảnh của một thuộc địa. Chính-trị, nghệ-thuật làm-người.

Lươn um lá nhàu: Nếu bạn chưa dùng qua món “lươn um (om) lá nhàu” thì chưa thể gọi là đã sành hết những đặc sản độc đáo của miền sông nước… Quái bếp rừng Sác. Văn chương trẻ tăng tốc trong mơ hồ. Nỗi đau trong tác phẩm của Marguerite Duras. What Makes a Great Teacher? Copyright And Culture. Pupil to be taught about sex at seven. Theories of Meaning. Existentialism. Horizontal and vertical: How evolution evolved. Men prefer less powerful women.

Điểm tin/ghi lại những tin mình đọc được mấy tháng, rồi vì bận bịu mà tạm dừng. Nhưng khi dừng rồi, cứ thấy thiêu thiếu gì đó. Thì ra không chỉ là để lưu lại tin tức, bài vở cho mình, mà còn là một thú vui nữa. Thôi thì rảnh đến đâu, vui đến đấy.