Thứ Năm, 28 tháng 1, 2010

Điểm tin 28/01/10

Chủ tịch nước:’Cần thiết thì chính quyền phải xin lỗi dân’: không chỉ chính quyền, ai có lỗi cũng phải xin lỗi hết (khó nhọc gì đâu... hay tại người VN không quen xin lỗi, cảm ơn?). Thông điệp liên bang – Vẫn là tài diễn thuyết của Obama. Biết chấp nhận . VN phát triển quan hệ đối tác chiến lược với TQ. Những người Cộng sản thân hữu. Gia đình ông Cù Huy Hà Vũ gặp rắc rối. Đổi mới: Lòng thương dân mạnh hơn nỗi sợ , Ba lãnh tụ – một ngôi nhà. 10 năm Luật DN, kinh tế tư nhân vẫn chưa “chất”. Đồ giả da TQ và nguy hại khôn lường cho sức khỏe. Thứ trưởng giáo dục ‘hồi âm’ đề xuất của Ngô Bảo Châu. Tiến sĩ quan và mục tiêu… thiếu khả thi.

Lễ hội Tịch điền Đọi Sơn 2010: Lãnh đạo Nhà nước sẽ cày Tịch điền. Giữ hồn đặc sản miền Tây. Bánh bầu chiên. Sự độc đáo và khác biệt của âm nhạc cồng chiêng Tây Nguyên so với cồng chiêng các nước trong khu vực Đông Nam Á. Xuân mới vào thơ trong tập 'Đẹp nhất làng tôi'. Bà chúa của Sơn Nam. Những nẻo đường tự vấn và bản ngã nghệ sĩ.

State of the Union Address: Main Points. Before Martyrdom, Breakfast: “Dailylife of the jihadis: rants, the usual aggressive posturing, murderous threats, and dreams of paradise”. Fossil feathers reveal dinosaurs' true colours: Màu sắc thật của khủng long. Feminist Perspectives on the Self. We're built to run barefoot, on our tip-toes. South-east Asia: A wider radius. Former Vietnam official charged with faking US documents. Impoverished Chinese Men Find Wives in Vietnam. World Bank calls for China, other Asian countries to shut down tiger farms.