Chủ Nhật, 24 tháng 1, 2010

Mời đối

Năm 2010 (Canh Dần) dự báo sẽ có những diễn biến phức tạp ngoài biển Đông. Các nước ASEAN cần hợp sức để chống lại sự bành trướng của TQ thông qua đàm phán đa phương thay vì song phương. Nếu thấy cần thiết, hãy đồng tâm nhất trí đưa vấn đề tranh chấp ra Tòa quốc tế.

Đây là chiến lược “quần Ngưu đả Hổ” mà các nước ASEAN nên sử dụng để chống lại sự bành trướng của Trung Quốc ở Biển Đông. Việt Nam dường như cũng đã chọn cách này, bằng chứng là hồ sơ về thềm lục địa trình chung với Malaysia lên Ủy ban Ủy ban Ranh giới thềm lục địa của Liên hợp quốc. Trong khi đó, Trung Quốc tìm cách đàm phán song phương với từng nước để dễ bề lấn át thay vì đàm phán đa phương.

Trên thực tế, nếu các nước ASEAN (có tranh chấp ở Biển Đông) không đoàn kết để tiến hành đàm phán đa phương với Trung Quốc thì trước sau gì Trung Quốc cũng sẽ chiếm dần chiếm mòn và chiếm gọn phần biển đảo của các nước khi "thời cơ chín muồi".


Nay năm hết Tết đến, Giáp Văn tôi xin ra một vế đối Tết để vui xuân, như sau:

Đông Hải phong ba, Sửu qua Dần tới, quyết lập thế quần Ngưu đả Hổ.

Mời khách quan và bạn hữu đối chơi.

Vế đối hay sẽ nhận được một món quà do Giáp Văn gửi từ Anh quốc.

Xin vui lòng để lại vế đối ở phần comment, Giáp Văn tôi sẽ cập nhật thường xuyên.

Cập nhật: Vế đối có thể gửi đến qua email, tin nhắn offlines cho GV hoặc chủ trang trannhuong.com.

---------
Vế đối:

1.Tây Thiên cung kiếm, Tỵ nối Thìn đi, cộng đãi thời trảm Mãng thành Long. (Lê Vĩnh Trương)

2.Nam Bang an định, Mùi đợi Tuất về, không dung lũ treo Dê bán Chó. (Lê Vĩnh Trương)

3.Tây Sơn quật khởi, Dậu tiếp Thân sang, đã có thời giết Gà dọa Khỉ. (Lê Vĩnh Trương)

4.Nam Bang sóng dậy, Ngoại bại Nội tồn, lo chi mưu kế Ngoài bài Trong. (Đoàn Đình Sáng, từ trannhuong.com)

5.Lòng người dậy sóng, tính thú át tính người, khôi phục nhân tâm thú không còn. (Mr.Nguyễn)

6. Trường Sơn nổi lửa, Kỷ hết Canh sang, cần kết đoàn để Mốc phải Thay. (Chu Nam Cuong)

7. Tây Sơn địa chấn, Đông tàn Xuân thịnh, quyết một phen tế thế kinh bang. (Rongreu)

8. Cao nguyên lộng gió, đạp thác vượt ghềnh, ráng sức mọn diệt hung trừ bạo. (Nguyễn Chí Hiếu)

9. Đất bằng nổi sóng, Hổ thế chân Trâu, tạo niềm tin biệt Sửu tôn Dần. (Nguyễn Minh Tâm)

10. Lam Sơn dấy nghĩa, Đêm tàn Ngày rạng, hội Lũng Nhai nhất Dạ Nhật Tân. (Nguyễn Văn Nguyên)

11. Nam bang tỉnh ngộ, Dần khôn Sửu khổ, đừng sa vòng lưỡng Hổ phân Ngưu. (Hà Sĩ Phu, từ trannhuong.com)

12. Nam Thiên binh mã, Chín đi Mười đến, khó dằn lòng bỏ Chín làm Mười. (Lê Trung Tĩnh)

13. Sơn Hà nghiêng ngả, Gió dập Mưa dồn, phất cờ Nam hô Phong hoán Vũ. (Nguyễn Văn Nguyên)

14. Thăng Long thần khí, Khôn vượng Càn minh, sức ngàn năm động Địa kinh Thiên (Nguyễn Minh Tâm).

15. Tây Thổ đảo điên, Giỏi xuống Ngu lên, vẫn cần phải thu Tài diệt Dốt (Hùng Nguyễn).

16. Tây Thổ đảo điên, Tài kiệt Lũ dâng, phải bền gan dụng Trí chống Lụt (Hùng Nguyễn).

17. Bồ Đằng chớp giật, Thân hết Dậu sang, phá mưu sâu sát Kê hách Hầu (Lê Mai, từ trannhuong.com).

18. Nam Thiên cung kiếm, Dần chờ Thìn đến, cùng tin câu ngọa Hổ tàng Long (Lê Vĩnh Trương).

19. Đông A lưỡng thủ, hòa Bắc chinh Đông, phá kình ngạc mưu vương đồ bá.(Đinh Kim Phúc).

20. Nam Việt trầm kha, Rồng lên Ngựa tiến, giương cao cờ đàn Kiến đánh Voi (Namcua)

21. TÂY Nguyên hùng vỹ, GỖ quý RỪNG thiêng, chớ quên lời hợp MỘC thành LÂM. (Hà Sĩ Phu, ghép hai chữ MỘC thành chữ LÂM)

22. BẮC Phương biển lận, TA lui NGƯỜI lấn, phải ngăn trò ích KỶ hại NHÂN (Hà Sĩ Phu)

23. Giáo dục gian nan, Đông tàn Xuân đến, nguyện hiến kế chiêu Hiền diệt Dốt. (Nguyễn Bá Hải)

24. Nam phương tụ nghĩa, THÌN đến TỴ sang , cùng liên minh thập LONG truy XÀ. (Thái A, từ trannhuong.com)

25. Nam quốc hào kiệt, cổ đáo kim lai, ứng vạn biến hóa cựu thành tân (Lê Thị Bé Phương)

26. Thăng Long thần khí, cột đỡ tạo xoay, dựng trận đồ độc trụ kình thiên (Nguyễn Minh Tâm).

Bốn vế đối của Hồ Trung Sơn:

27. ĐÔNG Dương lắm khoáng, HẢI quý, LÂM giàu, cùng giữ gìn bạc BIỂN, tiền RỪNG.
28. TÂY Nguyên chống giặc, Ở cả TRONG ngoài, chớ coi thường địch TẠI hung TRUNG. (Địch ở trong lòng)
29. NAM Điền tỉnh thức : CỌP mạnh TRÂU hiền, hãy canh chừng lưỡng HỔ phân NGƯU. (Hai Cọp xé một Trâu)

30. BẮC Quyền chước quỷ, TA yếu, HỌ giàu, đừng lơ là tri KỶ tri NHÂN. (Tri kỷ tri bỉ)

Mười một vế đối của Minh Nguyệt:

31. Nam Sơn sấm động, RỒNG chầu HỔ phục đã giương oai cưỡi CỌP vờn THÌN.

32. Cửu trùng nổi giận, MƯA tràn BÃO nổi, thề một phen hoán VŨ hô PHONG.

31- Công đường béo bở, đầu TRÂU mặt NGỰA, cố đua chen, bán TƯỚC mua QUAN.

33. Vũ trụ bao la, SỬU lui DẦN đến, canh chừng loài gan SỨA miệng HÙM.

34. Thương trường mở cửa, RẮN lộn RỒNG vàng, phải triệt lũ bán CHÓ treo DÊ.

35. Tham nhũng hoành hành, TÍ đáo MÃO lai, muôn năm vẫn kiểu CHUỘT vờn MÈO.

36. Cửa chùa rộng mở, váy ngắn chân dài, nực cười thay mỹ tục thuần phong.

37. Hà Nội rồng bay, ĐỊA linh NHÂN kiệt, tụ hội tinh hoa ĐẤT với NGƯỜI.
38. Giang sơn gấm vóc, RỪNG vàng BIỂN bạc, chỉ khuyển tặc mới bán HẢI đốt LÂM.

39. Tổ quốc lâm nguy, NHẤT hô BÁ ứng, nhớ thời bình nói MỘT nghe TRĂM

40. Bạn hữu giàu sang, TIỀN hô HẬU ủng, lúc nghèo hèn chạy TRƯỚC ngó SAU

41. Thăng Long kinh địa, Quy hiện Long chầu, nêu tinh thần Rùa vàng Rồng lửa. (Hoàng Yến)