Thứ Ba, 12 tháng 1, 2010

Thêm thông tin về "Thoát Thân Luận"

Ý tưởng và những sơ thảo về bài "Thoát Thân Luận" được hình thành cách đây khoảng 7 tháng, nhưng lần đầu tiên được tôi nêu ra là trong Hội thảo hè Paris, 26-28/08/2009 khi phản biện lại một ý kiến cho rằng Việt Nam cần làm một cuộc Thoát Á (trong phần thảo luận). Sau đó, có người tán thành ý kiến này và gợi ý có thể gọi bằng một tên khác là "Thoát Xác", nhưng tôi thấy không hợp lý vì tên gọi "Thoát xác" gợi đến kế "Kim thiền thoát xác" trong binh pháp Tôn Tử, thực chất là việc tháo chạy khi lâm vào đường cùng, không phải là sự chủ động. Ngoài ra, phần "Xác" không phải là sự cản trở chính cho sự phát triển của Việt Nam hiện thời, nên tên gọi "Thoát xác" không thích hợp.

Sau khi bài này đăng trên Tuần Việt Nam, lại có người gợi ý đặt tên là "Thoát Ngã luận", "Thoát Giả luận" nhưng cả hai tên này đều không hợp lý. "Thoát Ngã luận" gợi đến khái niệm "Vô ngã" của nhà Phật, không thích hợp cho công cuộc dấn thân phát triển của đất nước. Còn "Thoát Giả luận" với hàm ý thoát khỏi những điều giả dối thì vừa sai về ngữ pháp, vừa không bao quát được nội dung của bài viết.

"Thoát Thân" ngoài hàm ý vượt lên bản thân mình, tự giải thoát cho mình, tránh sa lầy vào những bẫy ngôn ngữ, bẫy giá trị, bẫy thành tích, bẫy hành chính, bẫy quan hệ, bẫy phát triển ... còn chứa đựng nhiều hàm ý khác. Bạn nào quan tâm thì tự tìm hiểu.

Trên đây là một số thông tin thêm về bài "Thoát Thân Luận" để trả lời một số bạn bè đã quan tâm.

P.S. Tôi sẽ kiểm tra lại video trong buổi seminar ngày 4/12/2009 ở 53 Nguyễn Du do NXB Tri Thức tổ chức để xem tôi có nhắc đến khái niệm "Thoát Thân" hay không. Hôm đó không có tranh luận trực tiếp như ở Hội thảo hè nên tôi không nhớ rõ lắm.