Thứ Ba, 26 tháng 1, 2010

Tuyết


Vì sao tuyết trắng?
Vì nỗi buồn ngưng đọng tự ngàn xưa.


Photo:hickerphoto.com