Thứ Sáu, 19 tháng 2, 2010

Biển Đông và lời dặn dò của tiền nhân?


Trong buổi seminar ngày 4/12/2009 ở 53 Nguyễn Du, khi trao đổi về vấn đề biển Đông, anh Nguyễn Khắc Mai có nói đến hai câu thơ trong bài “Cự ngao đới sơn” của cụ Nguyễn Bỉnh Khiêm, đó là:

Vạn lý Đông minh quy bả ác

Ức niên nam cực điện long bình

Hai câu này có nghĩa là: Nắm chặt biển Đông vạn dặm trong lòng bàn tay, muôn năm cõi Nam hưởng cảnh thanh bình.

Ngày hôm sau, trong buổi gặp mặt tại nhà anh Hiến, anh Mai có tặng tôi bản chép tay bài thơ này, làm tôi rất cảm động.

Tôi không nghiên cứu về cụ Nguyễn Bỉnh Khiêm, nên không rõ đây là nhãn quan chiến lược của cụ về biển Đông, hay chỉ là hai câu thơ thể hiện chí khí của cụ. Nếu là nhãn quan của cụ thì thật đáng nể, vì từ gần 500 năm trước, cụ đã dặn dò con cháu phải giữ chặt biển Đông trong tay thì cõi Nam mới thanh bình được.

Nay đưa lên đây để bạn bè ai nghiên cứu về cụ Nguyễn Bỉnh Khiêm thì để ý xem trong các sáng tác hoặc di cảo khác, cụ có nói về biển Đông nữa hay không. Nếu có thì đó là lời dặn dò rất đáng suy ngẫm của tiền nhân.