Thứ Hai, 8 tháng 2, 2010

Những cái lồng

Gần đây tôi hay đọc bài của GS Tương Lai. Nhiều bài hay, uyên bác. Nhưng sao cứ có cảm giác ngột ngạt như bị một hoặc nhiều cái lồng chụp lên đầu, nhất là khi nhìn xuống phần tài liệu tham khảo. Như bài này, bài này, bài này, bài này... và nhiều bài khác nữa.

Những cái lồng toàn tập.

Vì sao vậy?