Chủ Nhật, 28 tháng 2, 2010

Truyện 33 chữ

Còn cái đít cũng chơi

(Truyện 33 chữ, cả tựa)

Đêm.

-Nếu họ đánh Biển Đông thì sao?

-Thì đánh giữ chứ sao.

-Nhưng họ mạnh hơn?

-Đánh đến cùng. Còn cái đít cũng chơi!

-Bậy thế!

-Ááá...

---

Giáp Văn