Thứ Tư, 10 tháng 3, 2010

Bất ngờ buồn

Tôi chỉ gặp GS Bùi Trọng Liễu một lần duy nhất. Cũng không trò chuyện được gì nhiều. Nhưng sau khi đọc những bài viết của ông, lại hình dung thân hình gày guộc, mong manh của ông, thấy quí trọng ông rất nhiều. Nay bất ngờ nghe tin dữ, thấy buồn quá đỗi...