Thứ Ba, 23 tháng 3, 2010

Hữu Loan

Mấy ngày nay đã có nhiều bài viết rất hay về Hữu Loan. Tôi sinh sau, lại chưa được gặp ông, nên chỉ lẳng lặng đọc. Thấy rằng những gì giản đơn nhất là những gì mạnh mẽ nhất. Về quê đập đá nuôi con. Đơn giản mà quả cảm, không phải ai cũng làm được.

Tôi cũng đã từng định về quê trồng rau nuôi cá, mà giờ này vẫn kẹt ở xứ người. Chợt băn khoăn: hay tại thời của ông không còn lựa chọn nào khác, như ra nước ngoài làm việc chẳng hạn?

Rồi biết, khi có tình yêu và niềm tin nâng đỡ, thì người ta không thể gục ngã. Hiềm một nỗi, hai thứ này là báu vật trên đời, không phải ai cũng có được.

Ông may mắn vì có cả hai thứ đó.

Tôi may mắn vì thấy ông đã đến, đã đi, và để lại một nhân cách cho đời.