Thứ Ba, 2 tháng 3, 2010

Điiểm tin 27/02-02/03/10

'VN sẽ thất bại trong quốc tế hóa Biển Đông'. Tướng Đồng Sỹ Nguyên cảnh báo việc cho nước ngoài thuê rừng . Tướng Đồng Sỹ Nguyên: Cho nước ngoài thuê đất rừng là rất nguy hiểm. Lợi ích quốc gia. Gửi người Việt Nam hoang phí . Đồng bằng sông Cửu Long: Gồng mình chống hạn, mặn. Mê Kông suy kiệt.

Vốn xã hội của chúng ta còn thấp. Xin lỗi, em chỉ là…: Bắt đầu từ sự ám ảnh. “Đừng hiện đại hóa lễ hội vô nguyên tắc”. Giáo trình chính trị mới gây lúng túng. Đừng lạm dụng từ thị trường. Công nghiệp hóa dược Việt Nam: Bước khởi đầu gian nan. Khai thác bôxit ở Đắk Nông: Thí điểm ra sao? Chiều cà phê Hà Nội ....”cà phê 52 Hai Bà Trưng. Tôi ở Hà Nội nhưng chưa đến hầm cà phê rất đẹp này”.

Ngày thơ Việt Nam lần thứ VIII: Đã mắt! Tối ngày thêu hoa dệt gió mới là nhà thơ? Thuỷ Anna: “Thoát y dưới trăng”. The Free-Appropriation Writer.

Country Risk Service: Vietnam. Recent developments in the South China Sea. China in the Global Financial Crisis: Rising Influence, Rising Challenges. The freest and most democratic nation?

Things of beauty. Treasured archive. Dynamical quantum non-locality. Graphene: Switched on: Jingwei Bai and co-workers have now shown that shaping a graphene layer into a mesh can open up a bandgap large enough for electrical switching.

Neural control: Chaos control sets the pace: Chaos control theory could allow simpler control strategies to realize more complex behaviour.Ferroelectricity in a one-dimensional organic quantum magnet. Low temperature process to prepare mesoporous TiO2 films for dye-sensitized solar cells: Now, a new method based on sol–gel electrophoretic deposition to produce uniform high-quality inorganic conformal coatings on mesoporous nanoparticulate films has been developed.