Thứ Sáu, 21 tháng 5, 2010

Seminar về Hạ tầng quốc gia: slides

Theo đề nghị của nhà văn Vũ Ngọc Tiến, một trong những cử tọa của buổi seminar ngày hôm nay, tôi đưa bản slides lên blog này để bạn đọc tham khảo.

Seminar NXBTT- Ha Tang Quoc Gia -GVD