Thứ Ba, 18 tháng 5, 2010

Seminar/tọa đàm khoa học

Sắp tới, tôi có hai buổi seminar/tọa đàm khoa học. Bạn bè ai quan tâm, xin mời đến dự.
Chủ đề như sau:

1. Mỹ học: Sự chồng chập của cảm giác và các thang giá trị.

Thời gian: 13.00-15.30, ngày 20/5/2010.
Đại điểm: Trường Đại học Mỹ thuật công nghiệp Hà Nội, 360 đê La Thành, Đống Đa, Hà Nội.

2.

Quỹ Văn hoá Phan Châu Trinh và Nhà xuất bản Tri thức

trân trọng kính mời quý vị tới tham dự Seminar:

HẠ TẦNG QUỐC GIA: KHÁI NIỆM, CẤU TRÚC VÀ CÁCH XÂY DỰNG

Diễn giả: TS. Giáp Văn Dương

Thời gian: 14:00 – 16:30, thứ Sáu, 21 tháng Năm năm 2010

Hội trường tầng 3, Tòa nhà VUSTA, 53 Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

*****
Thông tin Seminar:

Việc xác định những yếu tố nền tảng của một quốc gia, để từ đó có những tác động mang tính định hướng và dẫn dắt sự phát triển đất nước, luôn là một bài toán khó, nhưng cần thiết. Bài thuyết trình này, vì thế, có mục đích xây dựng một khái niệm mới: Hạ tầng quốc gia, thông qua việc tích hợp tất cả những yếu tố mang tính nền tảng, quyết định sự ổn định và phát triển của một đất nước.

Cấu trúc của Hạ tầng quốc gia, bao gồm: Hạ tầng mềm (Hạ tầng tư duy và Hạ tầng tổ chức), Hạ tầng cứng (Hạ tầng tự nhiên và Hạ tầng nhân tạo) và Hạ tầng con người (Hạ tầng công dân và Hạ tầng nhân lực dẫn dắt), sẽ được phân tích. Vai trò và mối quan hệ của các thành phần sẽ được làm rõ. Cách thức hoàn thiện Hạ tầng quốc gia sẽ được thảo luận.

Từ đó, đặt ra một cách nhìn mới về cấu trúc của xã hội và quốc gia như một tổng thể, tạo tiền đề cho việc ra những chính sách nền tảng và định hướng thúc đẩy sự phát triển của đất nước.

Bài thuyết trình này tiếp nối bài thuyết trình ngày 4/12/2009 với chủ đề: Hạ tầng mềm & Việt Nam – Những bài toán lớn.

Seminar vào cửa tự do. Thông tin Seminar có thể chuyển tiếp tới mọi người quan tâm.

Thay mặt Ban tổ chức,
Nhà xuất bản Tri thức - Ban truyền thông