Thứ Năm, 3 tháng 6, 2010

Hạ tầng quốc gia: Khái niệm, cấu trúc và cách xây dựng

(12:08:44 Ngày 25/05/2010)
Đó là chủ đề tọa đàm khoa học thường kỳ do Nhà xuất bản Tri thức và Quỹ Văn hóa Phan Châu Trinh tổ chức chiều ngày 21/05/2010.

Diễn giả của tọa đàm TS Hóa học Giáp Văn Dương đã giới thiệu một khái niệm mới - Hạ tầng quốc gia, thông qua việc tích hợp tất cả những yếu tố mang tính nền tảng, quyết định sự ổn định và phát triển của một đất nước. Cấu trúc của Hạ tầng quốc gia, bao gồm: Hạ tầng mềm (Hạ tầng tư duy và Hạ tầng tổ chức), Hạ tầng cứng (Hạ tầng tự nhiên và Hạ tầng nhân tạo) và Hạ tầng con người (Hạ tầng công dân và Hạ tầng nhân lực dẫn dắt).
Theo ông Dương, một đất nước muốn phát triển phải có Hạ tầng quốc gia vững chắc, toàn diện, lành mạnh làm nền tảng. Hạ tầng quốc gia bao hàm tất cả những yếu tố cần thiết cho sự phát triển của đất nước, trong đó con người, cách tổ chức xã hội, nền tảng tư duy của cá nhân và cộng đồng… có vai trò quyết định.
Vì đây là khái niệm mới và theo diễn giả là do ông tự đúc kết, xây dựng nên TS Dương đã nhận được nhiều câu hỏi tranh luận của các đại biểu tham dự tọa đàm. Từ Hạ tầng quốc gia, những thảo luận lại mở rộng ra chủ đề về mối quan hệ giữa dân chủ và trí thức. TS Chu Hảo, Giám đốc Nhà xuất bản Tri thức, đề xuất sắp tới sẽ tổ chức một loạt tọa đàm liên quan đến chủ đề này.