Chủ Nhật, 13 tháng 6, 2010

Khó khăn

Khó khăn là một tấm thảm êm ái đến nỗi, mỗi khi giở nó ra, người ta thường tìm cách nằm ườn trên đó mà không muốn bước tiếp nữa.