Thứ Tư, 30 tháng 6, 2010

Thi tốt nghiệp THPT: "Mèo lại hoàn mèo"?


04:50 | 29/06/2010

>> Quay về mốc trước hai không
>> Trên 90% tốt nghiệp : Lãng phí lớn ?
>> Đỗ tốt nghiệp cao: Lo hơn mừng

TP - Tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT cả nước năm 2010 trên 90%, tương đương với mốc trước năm 2007 - năm Bộ GD&ĐT phát động phong trào " Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục" - đặt ra nhiều điều đáng suy ngẫm.

Trước hết là bệnh thành tích và những tiêu cực trong thi cử chưa hề giảm sút, mà vẫn hiển hiện y nguyên trong hệ thống. Chỉ cần bớt kiểm soát là bung ra. Điều này hợp logic, vì giáo dục không phải là một ốc đảo. Những tiêu cực và bệnh thành tích trong giáo dục suy cho cùng cũng là kết quả của bệnh thành tích và những tiêu cực nói chung của toàn xã hội. Nếu những tiêu cực trong xã hội không giảm đi thì cũng không hy vọng những tiêu cực trong hệ thống giáo dục sẽ giảm bớt thông qua một vài cố gắng ngắn hạn.

Sau đó là bệnh thành tích và tiêu cực đã trở thành bệnh mãn tính của hệ thống, nên không dễ xóa bỏ. Dù biết bệnh thành tích là xấu, nhưng chỉ cần buông lỏng hoặc có cơ hội, là cả hệ thống lại tự động trở về trạng thái ban đầu. Nói cách khác, chính những con người ở trong hệ thống, bao gồm thầy, trò và nhà quản lý giáo dục, chưa chấp nhận sự thay đổi một cách tự giác, chưa thấy việc thay đổi như một nhu cầu.

Điều đó cũng cho thấy, việc cải cách giáo dục đòi hỏi một nỗ lực bài bản hơn, khoa học hơn, sâu sắc hơn, hệ thống hơn các phong trào rất nhiều.

Kết quả thi tốt nghiệp THPT vừa qua, không khỏi làm cho dư luận băn khoăn: Trong thời gian tới, liệu Bộ GD&ĐT sẽ tiếp tục đặt ra các phong trào khác, ví dụ như "nói có", để nâng cao chất lượng giáo dục? Hay Bộ GD&ĐT sẽ kết hợp với các nhà khoa học, các nhà giáo dục, để tìm ra một cách tiếp cận khác hiệu quả hơn?

Câu trả lời đến từ chính Bộ GD&ĐT, cụ thể hơn, đến từ chính sự thay đổi của Bộ GD&ĐT. Vì một lẽ hiển nhiên, ngành giáo dục sẽ không thay đổi nếu Bộ GD&ĐT không thay đổi.

Giáp Văn Dương