Thứ Hai, 19 tháng 7, 2010

Thái Lan

Đọc bài này, chợt nhớ ra bài ni/bài nớ, nên tóm tắt lại đây cho ai quan tâm, đại ý: Bất chấp bạo động đang diễn ra, kinh tế Thái Lan đã tăng trưởng ngoạn mục trong Quý I năm nay, đạt mức 12%, cao nhất trong 15 năm qua. Tuy nhiên, ảnh hưởng của bạo động ở Thái Lan sẽ lộ rõ hơn vào báo cáo Quý II tới, cần theo dõi.

Những người luôn mang bạo loạn Thái Lan ra dọa dẫm có lẽ cũng nên kiềm chế hơn khi phóng đại nguy cơ của họ và ca ngợi sự ổn định tuyệt vời của mềnh.