Thứ Sáu, 20 tháng 8, 2010

Ngồi im

Hôm qua Giáp Văn thi ngồi im với Cụ Hinh.

Được nửa ngày, không hiểu nghĩ gì, cụ buột miệng: Hay đề nghị Hội Quốc Liên tổ chức thi ngồi im ngắm Biển Đông?

!?

Giả thử có cuộc thi này thật thì sao nhỉ?