Thứ Bảy, 23 tháng 10, 2010

Đi qua Mùa ThuĐã mặc định bốn mùa không có ở nơi đây.

Nên Mùa Thu chỉ là cơn ảo vọng.

Vậy mà sáng nay, bỗng thấy Mùa Thu trên đường đến sở.

-Em ơi, anh vừa nhìn thấy Mùa Thu. Anh vừa đi qua một tán cây vàng rực. Gió xào xạc, trời se lạnh, lá vàng rơi như thời của ngày xưa!

-Không phải đâu anh. Tại trời sắp mưa đấy. Anh đi đến đâu rồi?

-Anh đi đến Mùa Thu.

-Vậy anh đi nhanh lên kẻo ướt!

!?