Thứ Hai, 25 tháng 10, 2010

Nhảm nhíGiờ mới ngấm: Báo cáo, chiến lược... là những thứ nhảm nhí nhất trên đời.
Nghĩ về nó có lẽ cũng nhảm không kém.
Thôi về sớm tô màu & xếp hình với con.