Thứ Tư, 17 tháng 11, 2010

Bực mình

Đó là cảm giác khi đọc những comment trong entry này. Tiếc là chỉ đọc được chúng khi chức năng comment đã đóng, nên đăng ở đây vậy:

-Cá nhân tôi mong muốn Việt Nam có càng nhiều nhà khoa học được nhận nhà như GS Châu càng tốt. Không chỉ Toán mà cả Lý, Hóa, Sinh, Y... Các văn nghệ sĩ, nhà hoạt động xã hội cũng vâỵ.

-Đây là một cam kết đáng ghi nhận, từ cả hai phía.

Dành cho những người thích so sánh và nói chuyện tiền bạc:

1. Hãy đi hỏi những người đang ở trong những ngôi nhà có giá > 12 tỉ xem họ đã làm được gì cho Việt Nam?

2. Theo kết quả tìm kiếm cụm từ "Ngô Bảo Châu" + " Việt Nam" trên google, đến thời điểm này, thấy 26.600.000 kết quả. Như vậy, nếu nhìn bằng con mắt của nhà quảng cáo thuần túy, hai tiếng Việt Nam mỗi khi vang lên dưới dạng văn bản sẽ có giá 450 VNĐ. Theo tôi, đây là một giá hời. Nếu xét cả các dạng quảng cáo khác như truyền thanh, truyền hình, truyền miệng... và xét đến cả quãng gian nhiều chục năm sau, thì giá này còn rẻ hơn nữa.

3. Thay vì những tranh cãi vô bổ, chúng ta nên vui mừng vì có một lý do để vui mừng.

P.S. Tôi vừa mới phát hiện ra: số lượng thực tế các trang có lẽ ít hơn nhiều so với con số 26.000.000 mà google liệt kê, nhưng cũng quá nhiều để kiểm tra cụ thể xem là bao nhiêu, nên giả định trên không chính còn đúng nữa.