Thứ Năm, 9 tháng 12, 2010

Đối thoại

-A lô?

-…

-Em à, có việc gì không?

-Không... Chỉ là thấy nhớ bố thì gọi thôi.

-Không tin. Nhớ ở đâu? Khi nào? Cường độ bao nhiêu?

-Hi hi…

- !?

-Bố có biết con kiến nó chết thì bọn kiến nó làm thế nào không?

-Thì nó khênh đi chôn.

-Chôn ở đâu?

-Ở nghĩa trang kiến. Mà ba mẹ con đang ở đâu vậy?

-Đang ở bến xe bus, xem bọn kiến khênh một con kiến chết đi chôn.

-Chôn ở đâu?

-Ở góc cửa kính của bến xe.

-(Cười) Thế ba mẹ con xem bao lâu rồi?

-Hơn nửa tiếng rồi. Bọn kiến tưởng vô tri vô giác thế mà cũng có tình có nghĩa. Ba mẹ con cứ tò mò ngồi xem mãi. Xem nó làm thế nào...

-Ừ… Mà em đã mua được sách cho con chưa?

-Mua được rồi, đang trên đường về thì gặp bọn kiến...

-(Cười) Ừ... Ba mẹ con cứ xem tiếp đi nhé. Bố làm việc đây. Bye nhé!

-Bye!