Thứ Ba, 4 tháng 1, 2011

Năm mới


Đi chơi về thì năm mới đã vào nhà. Tuy muộn, nhưng cũng vẫn không quên chúc gia đình, bạn bè và những người tôi quý mến một năm mới nhiều niềm vui hơn năm cũ.
Giáp Văn