Thứ Tư, 16 tháng 3, 2011

...

Sớm hay muộn, mỗi người cũng đều nhảm nhí theo cách của riêng mình.