Thứ Ba, 12 tháng 4, 2011

Nhà tôi

Bất ngờ tìm thấy hình ảnh nhà mình trong bộ phim tư liệu về làng Then quê tôi.
Đây là nơi tôi ngồi học vào mỗi sáng sớm những năm cấp 2, cấp 3.
Vậy là đã mười lăm năm có lẻ...
Mọi thứ vẫn như xưa,
Chỉ đợi người về,
Chỉ đợi người về...