Thứ Tư, 17 tháng 8, 2011

Chuyện Voi

Một người khả kính kể cho tôi nghe một câu chuyện hay. Tôi chép lại, như sau:

*

* *

Có một anh nọ dắt một con Voi đến cho dân làng xem. Đám đông thi nhau bàn luận: Người khen tầm vóc, kẻ bình dáng đứng dáng đi; người chê bộ lông, kẻ bảo cái tên không được hay cho lắm… Thôi thì đủ cả.

Một anh đứng ngoài thấy vậy, trừng mắt: “Các anh sai hết cả rồi. Đây đâu phải là Voi!”

Đoạn, anh ta cầm dao cắt cái vòi đưa ra, hỏi:

“Đây có phải là Voi không?”

Đám đông lắc đầu.

Rồi anh ta lại cắt ngà, cắt tai, đưa ra hỏi:

“Đây có phải là Voi không?”

Đám đông lại lắc đầu.

Xong anh ta đi vòng ra sau, cắt đuôi giơ lên, hỏi:

“Đây nữa, có phải là Voi không?”

Đám đông hoang mang, lắc đầu.

Rồi anh ta chỉ con vật không vòi, không ngà, không tai, không đuôi, hỏi gắt:

“Cả cái này nữa, có phải là Voi không?”

Đám đông hốt hoảng lắc đầu quầy quậy.

“Vậy là rõ nhé. Chẳng có con Voi nào cả. Tôi đã nói với các anh rồi!”

Nhiều người gật đầu tán thưởng.

Đám đông giải tán.