Thứ Bảy, 7 tháng 4, 2012

Làng Then - Làng tôi


Nhóm violon làng Then trong cuộc thi Vietnam's Got Talent.
Sẽ có bình luận sau.

Vòng loại:
Vòng bán kết: