Thứ Bảy, 12 tháng 5, 2012

Tọa đàm: Tầm nhìn công nghệ


Thời gian: Sáng Chủ Nhật, 8h30-12h00, ngày 13/05/2012
Địa điểm: Trụ sở Trường PACE - 341 Nguyễn Trãi, Quận 1, TP.HCM

Chi tiết xem ở đây.