Thứ Bảy, 2 tháng 6, 2012

Toạ đàm: Trí thức và khoa học


Thời gian: Chiều Thứ 7, ngày 02/06/2012 (từ 13h30 đến 17h00)
Địa điểm: Trụ sở Viện IRED - Số 4 Bà Huyện Thanh Quan, Q.3, TP HCM
Thông tin chi tiết xem ở đây.