Thứ Năm, 6 tháng 9, 2012

Từ oải

Trong từ học, có một thuật ngữ đến nay vẫn chưa dịch ra tiếng Việt được. Đó là: frustrated magnetism / magnetic frustration. Khi dùng đến, vẫn phải để nguyên chữ frustrated hoặc frustation trong văn bản tiếng Việt, gây cảm giác không thoải mái chút nào. Ví dụ ở đây

Tôi nghĩ thuật ngữ frustrated magnetism /magnetic frustration có thể dịch thành Từ oải. 
Cách dịch này cũng tương thích với các thuật ngữ khác của từ học, như: Từ tính, từ hóa, từ trễ, từ độ, từ trở, từ giảo v.v...
---
Tôi vừa được biết, hình như chữ magnetic frustration đã từng được dịch thành "bất thỏa từ" (GS Nguyễn Phú Thùy dịch ?). Ai biết rõ hơn, hoặc biết có cách dịch nào khác nữa, xin vui lòng cho biết.