Thứ Ba, 2 tháng 4, 2013

160 --> 360 năm

Tin cho hay, hiện đã có 20 triệu lượt ý kiến góp ý cho dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992.

Nếu thời gian đọc mỗi ý kiến mất 1 phút, thì Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 sẽ mất 160 năm làm việc (8 giờ/ngày, 5 ngày/tuần theo Luật lao động) để đọc hết số ý kiến này.

Đường đến bản Hiến pháp mới... xem ra còn rất dài.

---

Cập nhật: Tin lại cho hay, đến ngày 3/4, đã có 44.459.628 ý kiến góp ý cho dự thảo hiến pháp. Vậy để xem xét hết số ý kiến này (1 phút/ý kiến) thì Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 cần đến 356 năm.

Nếu chi phí bỏ ra cho một ý kiến là 100 nghìn đồng (bao gồm thời gian hội họp, chi phí in ấn, chi phí phòng ốc... ) thì tổng chi phí cho số ý kiến trên lên đến 4400 tỉ đồng.

Đường đến bản Hiến pháp mới... xem ra còn rất dài.